Onderzoeksrapportages en factsheets

Thuisonderwijs Rotterdam

Factsheet | Thuisonderwijs Rotterdam

Download de factsheet

Samenvatting bij factsheet | Thuisonderwijs Rotterdam

Download de publicatie

Mentoren op Zuid

Brief | bij Rapport Effectmeting 2015-2017

Download hier de brief

Rapport | Effectmeting 2015-2017

Download hier het rapport

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Rapport 1: Nieuw in Rotterdam

Download het rapport

Rapport 2: Een stroef begin

Download het rapport

Rapport 3: Alles onder één dak

Download het rapport

Rapport 4: Stappen vooruit

Download het rapport

Rapport 5: Kinderen uit Syrië in Rotterdam

Download het rapport

Rapport 6: Met alles opnieuw starten

Download het rapport

Rotterdam Vakmanstad

Onderzoeksresultaten 2017 - 2019 Rotterdam Vakmanstad

Download de factsheet

Onderzoek Rotterdam Vakmanstad 2012-2015

Download het rapport

Bijlagen bij Onderzoek Rotterdam Vakmanstad 2012-2015

Download het rapport

De opstart van Vakmanstad 2012-2013

Download het rapport

Kinderfaculteit

Voortgang boeken, evenwicht zoeken (2e tussenevaluatie)

Download het rapport

Evaluatie van de pilotfase en een blik op de toekomst

Download het rapport

Jeugdpaden

Factsheet | Jongeren op Zuid en Noord

Download de factsheet

Factsheet | MBO-leerlingen in Rotterdam

Download de factsheet

UrbanSkills4U

Eindrapport procesevaluatie UrbanSkills4U 2016-2017

Download het rapport

Factsheet | Pilot UrbanSkills4U

Download de factsheet

Moeders van Rotterdam

Factsheet | Moeders van Rotterdam

Download de factsheet

Challenge010

Het tweede jaar, resultaten van een schoolsportprogramma

Download het rapport

Werkzame mechanismen en resultaten van het eerste jaar

Download het rapport

Samenvatting Werkzame mechanismen en resultaten van het eerste jaar

Download het rapport

Summary Effective elements and results of the first year

Download het rapport

Playing for Success

Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving

Download het rapport

Procesevaluatie | Playing for Success Rotterdam 2016-2017, een evaluatie - successen, verbeterpunten en aanbevelingen

Download het rapport

Samenvatting procesevaluatie | Playing for Success Rotterdam 2016-2017, een evaluatie - successen, verbeterpunten en aanbevelingen

Download het rapport

Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014

Download het rapport

Factsheet | Playing for Success 2013-2017

Download de factsheet

Factsheet | Playing for Success 2013-2014

Download de factsheet

Factsheet | Playing for Success 2012-2013

Download de factsheet

Buzz010

Factsheet | Pilot Buzz010 2013-2014

Download de factsheet

Factsheet Buzz010 2020/2021

Download de factsheet

Factsheet Buzz010 2021/2022

Download de factsheet

Factsheet Buzz010 2022/2023

Download de factsheet

Schulden en armoede

Het toenemend beroep op het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Download het rapport

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Download het rapport

Schuldvorming en Schuldpreventie

Download het rapport

Community Organizing

Voorbij de pioniersfase van bewonersinitiatieven

Download het rapport

Voorbij de pioniersfase van bewonersinitiatieven | Casuïstiek

Download het rapport

Cultuurwerkplaats SKVR

Inventarisatie voorwaarden effectieve buitenschoolse cultuureductie (literatuurstudie)

Download het rapport

Jezelf worden en de wijk meenemen | tussenrapportage over vier SKVR kunstprojecten in Hillesluis

Download het rapport

Peutercollege

Investeren in de toekomst - de effecten van het Peutercollege (2013-2018)

Download het rapport

Toelichting bij Investeren in de toekomst - de effecten van het Peutercollege (2013-2018)

Download het rapport

Opstart van het Peutercollege, een procesevaluatie

Download het rapport

Verrijkte voorschool in Rotterdam (literatuurstudie)

Download het rapport
Een sterker en
beter Rotterdam
Programma's