Afgeronde programma’s

Moeders van Rotterdam

Moeders van Rotterdam (MvR) richt zich op zeer kwetsbare zwangeren en heeft tot doel de kansen te vergroten op een gezonde zwangerschap en kraamperiode met een goede start voor het kind. MvR biedt kwetsbare zwangeren een intensief begeleidingstraject van drie jaar met huisbezoeken. Daarin werken professionals en studenten met de moeders aan het verminderen van stress tijdens de zwangerschap, het vergroten van de zelfredzaamheid van de moeder, de hechting tussen moeder en kind en de ontwikkeling van het kind. De gemeente heeft MvR als programma inmiddels geborgd in de wijkteams. SDVB blijft betrokken als adviseur. Daarnaast is SDVB opdrachtgever van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Erasmus MC. Het Erasmus MC voert een uitgebreide analyse uit over de kwetsbare vrouwen die begeleiding van Moeders van Rotterdam hebben ontvangen en vergelijkt hen met kwetsbare vrouwen die door de wijkteams worden begeleid.

UrbanSkills4U

Het trainingsprogramma UrbanSkills4U helpt jongeren van 12 tot en met 16 jaar om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen. Het programma is erop gericht schooluitval te voorkomen, een positieve leerhouding te bevorderen en het gedrag van jongeren blijvend te veranderen.

Het programma van UrbanSkills4U beoogt het gedrag en de leerhouding van de VMBO-leerlingen op het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) positief te beïnvloeden. Leerlingen worden getraind door hun mentor en leren van elkaar, op basis van eigen ervaringen. In het US4U center dat op de school wordt ingericht kunnen leerlingen en docenten terecht voor ondersteuning op maat wanneer hier behoefte aan is.

Playing for Success

Van 2012 tot en met 2020 heeft SDVB het programma Playing for Success ondersteund. Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school moeilijk meekomen met de groep. Het programma vindt plaats op een locatie van SBV Excelsior of Rotterdam Basketbal. Deelnemers werken op een interactieve manier aan vaardigheden als doorzetten, voor zichzelf opkomen, zichzelf presenteren en samenwerken: vaardigheden die topsporters ook moeten beheersen om wekelijks tot een topprestatie te komen. PfS heeft in 2021 de erkenning ‘Goed Onderbouwd’ gekregen van het Nederlands Jeugd instituut (NJI) en is opgenomen in de databank van ‘effectieve jeugd interventies’.

De Kracht van Rotterdam

Stichting De Kracht van Rotterdam liet een realistisch en menselijk beeld van de stad zien. Dat deed zij met de jaarlijkse stadsexpositie De Kracht van Rotterdam, door met het Rotterdams Beeldfonds fotomateriaal openbaar te maken en nieuwe foto-opdrachten met partners op te zetten. De stichting selecteerde jonge, professionele fotografen. Zij toonden alle onderdelen van de stad met al die bijzondere Rotterdammers die de stad maken.

Academische Werkplaats - De Nieuwe Kans

De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans wilde inzicht krijgen in hoe jonge mannen (van 18 tot en met 27 jaar) met multiproblemen bij een interventie als De Nieuwe Kans terecht komen, in hoeverre ze daar geholpen worden en hoe de hersenen van deze jongeren werken in vergelijking met jongeren zonder (multi)problemen. De onderzoekers onderzochten in zeven jaar tijd 696 jongvolwassen mannen met multiproblemen op 4 momenten binnen 14 maanden. Het Hersenonderzoek hield zich bezig met de neurobiologische en neurocognitieve kenmerken (zoals hersenfuncties en het autonome zenuwstelsel); Het Effectonderzoek vergeleek de effectiviteit en de werkzame elementen van interventies bij deze groep jonge mannen; Het Trajectonderzoek verkende justitiële gebeurtenissen, zorgtrajecten en schoolloopbanen van de doelgroep in relatie tot hun persoonlijkheidskenmerken. Op basis van de onderzoeksresultaten werden aanbevelingen gedaan aan (overheids)instanties en beleidsmakers. In het magazine Gast! staan de resultaten en artikelen met onderzoekers en jongeren.

Challenge010

Challenge010 stelde zich ten doel om meer Rotterdamse jongeren structureel te laten sporten via school én als lid van een sportvereniging. Door deelname aan teamsport verleggen leerlingen vaak hun persoonlijke grenzen. Challenge010 organiseerde uitdagende scholencompetities. Leerlingen maakten teams via school voor zaalvoetbal, basketbal, dansen en kickboksen. Zij trainden wekelijks op school en speelden competities en toernooien. De leerlingen werden begeleid door een docent van school en door de trainers van aangesloten (top)sportpartners. Challenge010 had in 6 jaar tijd zo’n 4.500 deelnemers, waarvan 75% niet bij een vereniging sportte op het moment van inschrijven. Challenge010 werd uitgevoerd door Stichting Rotterdam Sportsupport, in samenwerking met 9 sportaanbieders en 15 scholen in het Voortgezet Onderwijs.

N'COR

Het doel van N’COR (Nieuwe Culturele Ondernemers Rotterdam) was om in 2014 tot en met 2016 bij te dragen aan vernieuwing en diversiteit binnen de culturele sector. Stichting De Verre Bergen selecteerde twee groepen van elk vijf getalenteerde ondernemers. Gedurende een jaar doorliepen de culturele ondernemers een uitgebreid programma. Daarnaast kregen zij een budget van Stichting De Verre Bergen om een vernieuwende culturele activiteit voor de stad Rotterdam te organiseren.

Cultuurwerkplaats

In de cultuurwerkplaats zijn in de periode 2013 tot en met 2016 meer dan tien kunst- en cultuureducatie projecten ontwikkeld in samenwerking met bewoners en buurtpartners in Hillesluis en Afrikaanderwijk. De projecten hadden gezamenlijk ten doel om op individueel niveau bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de lokale jeugd en aan een betere leefbaarheid op buurtniveau.

Peutercollege

Het Peutercollege bereidde van 2012 tot en met 2018 kinderen van 2 en 3 jaar met een intensief speel- en leerprogramma voor op de basisschool. Met extra begeleiding als dat nodig was, om er zo aan bij te dragen dat minder kinderen aan de basisschool begonnen met een grote achterstand.