Het bestuur van Stichting De Verre Bergen

Het bestuur van Stichting De Verre Bergen wordt gevormd door:

·          De heer M. van der Vorm (voorzitter)

·          De heer F.D. Rosendaal (secretaris)

·          De heer C.O. van der Vorm (penningmeester)

·          De heer P. Kalma

Bedenken, ontwikkelen,
uitvoeren & meten
Programma's