GroenR

Meer groen voor Rotterdam en haar inwoners

Het doel

Lokale vergroening

Het doel van GroenR is om lokaal, in de directe leefomgeving van Rotterdammers, (fysiek) te vergroenen. Het programma richt zich specifiek op de wijken waar dit het hardst nodig is, de versteende en relatief dichtbevolkte stadswijken, met een beneden gemiddelde Sociaaleconomische Status (SES).
Het aanbod

Groene transformatie Kokerstraat

Het plein aan de Kokerstraat wordt in 2021 getransformeerd tot een groene plek die aantrekkelijk is voor een breed scala aan omwonenden, met verschillende mogelijkheden tot spelen en verblijven. In de totstandkoming van het ontwerp zijn de omwonenden op verschillende momenten om input gevraagd. Ook na oplevering worden bewoners actief betrokken bij het plein. Het plein aan de Kokerstraat betreft openbare ruimte, daarom werken we nauw samen met de gemeente. SDVB maakt de transformatie van de Kokerstraat mogelijk, de gemeente draagt zorg voor het onderhoud van het plein en betrekt de bewoners daarbij.
Het onderzoek

Bewoners worden bevraagd

SDVB voert zelf een onderzoek uit naar de effecten van het programma. Hierbij worden fysieke meting gedaan naar onder meer luchtkwaliteit, en worden bewoners bevraagd over hun beleving en waardering van het plein.

De cijfers

830
m2 groen gerealiseerd
17
nieuwe bomen geplant
13.348
nieuwe bloemen, planten en struiken geplant

Bas W.

Programma manager en Programmadirecteur SNV

Kim

Onderzoeksmanager

Léon

Programma manager vastgoedontwikkeling

Luca

Associate