Samen, sterker, sneller!

 

In Rotterdam leeft 15,4% van de inwoners onder de armoedegrens. In sommige wijken ligt dit percentage nog lager. Hoe kunnen we beter samenwerken om de situatie van Rotterdammers in nood te verbeteren? Begin februari met meer dan 120 deelnemers startte de werksessie ‘Armoede in Beeld. Samen, sterker, sneller’ bij Podium Islemunda in Groot IJsselmonde.

 

Start programma
De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar van Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie opende op woensdagmiddag 8 februari de werksessie. Hierna volgde een inspiratielezing van huis- en straatarts Michelle van Tongerloo. Een aangrijpend verhaal over een jonge moeder die hulp nodig heeft maar vastloopt in een woud aan professionals en instanties, elk met hun eigen regels, protocollen en kosten.

 

Interactief
Een ander onderdeel van het programma was de brainstormsessie, onder leiding van Michaël Vijfvinkel werd er gebrainstormd over de aanpak van armoede. Vervolgens werkten de deelnemers in kleinere groepjes aan in totaal 8 vraagstukken. Vraagstukken als “Hoe zorgen we dat de Rotterdammer weet dat we ze kunnen helpen? en “In welke Rotterdamse wijk gaan we morgen aan de slag en hoe?” kwamen naar voren.

Binnenkort worden de resultaten van deze werksessie bekendgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s door fotografe: Karen van Gilst