Moeders van Rotterdam

Een goed begin voor moeder en kind

Samen met de moeders de kans op een gezonde start vergroten.
Het doel

Een gezond en veilig bestaan

Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangeren en heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en een gezonde en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten.
Het aanbod

Intensief begeleidingstraject

Moeders van Rotterdam biedt kwetsbare zwangeren een intensief begeleidingstraject van drie jaar met huisbezoeken. Daarin werken professionals en studenten aan het verminderen van stress tijdens de zwangerschap, het vergroten van de zelfredzaamheid van de moeder, de hechting tussen moeder en kind en de ontwikkeling van het kind.
Het onderzoek

Onderzoek door de Erasmus MC

Om te weten of het programma werkt, onderzoekt het Erasmus MC de 600 kwetsbare vrouwen die begeleiding van Moeders van Rotterdam ontvangen en vergelijkt hen met 600 kwetsbare vrouwen die de wijkteams begeleiden. Ook de kosteneffectiviteit van het programma wordt onderzocht.

Meer weten over dit programma?

Betrokken partners: Frontlijn (gemeente Rotterdam) en Erasmus MC

Marte

Programma manager

Anne

Associate

Kim

Onderzoeksmanager