Moeders van Rotterdam: aanpak en ambitie in beeld

Moeders van Rotterdam is recentelijk wetenschappelijk geëvalueerd. De drie initiatiefnemers van de aanpak – de gemeente Rotterdam, Erasmus MC en Stichting De Verre Bergen hebben dit moment aangegrepen om gezamenlijk terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst. In de publicatie zijn haar belangrijkste bevindingen en ambities voor de toekomst opgetekend.

 

Van zwangerschap naar zelfredzaamheid
Moeders van Rotterdam is een initiatief om  de kansen op een gezonde zwangerschap en kraamperiode te vergroten en het kind een goede start te bieden. Dit programma, actief sinds 2015 en nu onderdeel van wijkteams, helpt jaarlijks meer dan 200 vrouwen een stabiele thuisomgeving te creëren en hun opvoedvaardigheden en zelfredzaamheid te verbeteren.

 

Evaluatie en belangrijke elementen
Acht jaar na de oprichting hebben de drie drijvende krachten achter het programma – de gemeente Rotterdam, het Erasmus MC en Stichting De Verre Bergen – de aanpak grondig geëvalueerd. Een onderzoek waarbij zowel de sterke punten als de verbeterpunten naar voren kwamen.
Het onderzoek heeft niet aangetoond dat de aanpak van Moeders van Rotterdam beter werkt dan de aanpak van de wijkteams. Wel laat het onderzoek zien dat de deelnemende moeders de holistische benadering enorm waarderen. Daarnaast is in de publicatie te lezen dat de geboortezorgprofessionals en de moeders een betere bereikbaarheid van de sociale hulpverlening ervaren, onder andere door het centrale aanmeldpunt, dat speciaal voor het programma in het leven geroepen is.

 

Ontwikkeling van de aanpak
De gemeente Rotterdam ziet deze bevindingen als een goede basis voor verdere ontwikkeling van de aanpak. In de publicatie bespreken de partijen hun ambities voor de Rotterdamse aanpak. Wil je meer lezen hierover? Lees hier de publicatie van Moeders van Rotterdam en hier de wetenschappelijke evaluatie.