De stand van het (digitaal) thuisonderwijs in Rotterdam

Resultaten van een vragenlijstonderzoek onder 105 schooldirecteuren

In maart en april 2020 stelde Stichting De Verre Bergen 3.450 chromebooks ter beschikking aan het Rotterdamse (primair) onderwijsveld. Vervolgens bracht het team de staat van het thuisonderwijs in Rotterdam in kaart. Wij onderzochten hoe de Rotterdamse scholen het thuisonderwijs inrichtten, welke barrières scholen daarbij ervaren en welke best practices de scholen ontwikkelden. In totaal spraken wij over een periode van drie dagen 105 schooldirecteuren.

 

Wat hieruit volgt is een beeld van bevlogen professionals en een grote mate van creativiteit en inzet om ervoor te zorgen dat kinderen zo goed mogelijk onderwijs kunnen volgen tijdens de coronacrisis.

 

Download hier de factsheet en de samenvatting.