Stichting De Verre Bergen: Impact en betrokkenheid in 2023

In 2023 heeft Stichting De Verre Bergen (SDVB) zich wederom ingezet voor de Rotterdamse gemeenschap door het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die het verschil maken. Met diverse programma’s, gericht op educatie, rechtshulp en financiële ondersteuning, draagt de Stichting bij aan een beter en sterker Rotterdam. Het directieverslag van 2023 is gepubliceerd, waarin de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar worden besproken.

 

Nieuwe initiatieven
In 2023 heeft de Stichting drie nieuwe programma’s gelanceerd: LeesLab, NV80 en Sociaal Advocaten Rotterdam (SSAR). LeesLab richt zich op het verbeteren van leesvaardigheden bij basisschoolkinderen, NV80 biedt scholieren een plek in de wijk Pendrecht met sportfaciliteiten en SSAR verstrekt juridische bijstand aan de mindervermogenden in Rotterdam. SSAR heeft in 2023 al 1205 zaken in behandeling genomen.

 

Continuïteit en groei
De lopende programma’s waaronder de programma’s gericht op rechtshulp en financiële ondersteuning zagen in 2023 een vooruitgang. Je Goed Recht heeft in 2023 de toegang tot sociale rechtshulp verbeterd door een rechtswinkel aan de Bijerlandselaan te openen. Het programma Budgetmaatjes010 (BM010) koppelt maatjes aan Rotterdammers met een financiële hulpvraag en groeide in 2023 in zowel het aantal ‘maatjes’ als het aantal geholpen Rotterdammers met een financiële hulpvraag. Nieuw Vaarwater (SNV) richt zich op Rotterdammers met schulden en zorgde voor een snellere en toegankelijkere schuldhulpverlening. In samenwerking met SNV heeft het programma Fonds De Loods (FDL) de schulden van 14 gezinnen weggenomen.

 

Educatieve ontwikkeling
Ook op het gebied van educatie hebben de programma’s mooie resultaten geboekt. Het Epos, de basisschool in Zuidwijk, heeft het aantal leerlingen en het aanbod aan verschillende naschoolse activiteiten uitgebreid. Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) heeft het aanbod van taallessen en participatieprogramma’s aanzienlijk vergroot, wat bijdraagt aan de integratie van statushouders. De programma’s College’53 en de Kinderfaculteit Pendrecht werkten samen om kinderen uit groep 8 voor te bereiden op de overgang naar het voorgezet onderwijs, met een grotere deelname dan vorig jaar. Bovendien deden er in 2023 meer leerlingen mee aan één van de lessenseries van de Kinderfaculteit.

 

Vooruitblik en meer informatie
De nadruk ligt niet alleen op het investeren in innovatieve programma’s die bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, maar ook op het delen van kennis en waardevolle inzichten. Het directieverslag laat zien dat elk programma opnieuw heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en onderwijskansen van zowel kinderen als volwassenen. Wil je meer lezen? Voor meer informatie over de specifieke programma’s, cijfers en hun impact, lees dan hier het volledige directieverslag.