Academische Werkplaats – De Nieuwe Kans

Een positieve verandering voor jonge Rotterdamse mannen

De Academische Werkplaats onderzoekt wat werkt bij multiproblematiek
Het doel

Inzicht in multiproblematiek jongvolwassenen

De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans wil inzicht krijgen in hoe jonge mannen (van 18 tot en met 27 jaar) met multiproblemen bij een interventie als De Nieuwe Kans terecht komen, in hoeverre ze daar geholpen worden en hoe de hersenen van deze jongeren werken in vergelijking met jongeren zonder (multi)problemen.
Het aanbod

Hersen-, Effect- en Trajectonderzoek

De onderzoekers onderzochten tussen 2012 en 2018 696 jongvolwassen mannen met multiproblemen op 4 momenten binnen 14 maanden. Het Hersenonderzoek hield zich bezig met de neurobiologische en neurocognitieve kenmerken (zoals hersenfuncties en het autonome zenuwstelsel); Het Effectonderzoek vergeleek de effectiviteit en de werkzame elementen van interventies bij deze groep jonge mannen; Het Trajectonderzoek verkende justitiële gebeurtenissen, zorgtrajecten en schoolloopbanen van de doelgroep in relatie tot hun persoonlijkheidskenmerken.

Met de lijsten die ik invulde konden de onderzoekers het DNK-traject verbeteren. Dat is natuurlijk goed voor de nieuwe gasten die, net als ik, hier geholpen willen worden.

Deelnemer De Nieuwe Kans
Het onderzoek

Resultaten en aanbevelingen op symposium

De resultaten uit het onderzoek werden donderdag 16 mei 2019 tijdens het symposium Hoezo Moeilijke Gasten?! gepresenteerd. Ook werden aanbevelingen gedaan aan (overheids)instanties en beleidsmakers. In het magazine Gast! dat naar aanleiding van dit symposium is gepubliceerd, staan de resultaten en artikelen met onderzoekers en jongeren.
696
jongvolwassen mannen werden onderzocht
65%
was in zijn jeugd bekend bij de Raad van de Kinderbescherming
15%
maakt het traject bij De Nieuwe Kans af
52%
heeft werk na een succesvol traject bij De Nieuwe Kans

Meer weten over dit programma?

Betrokken partners: De Nieuwe Kans en VUmc