Sollicitatie Programma Ontwikkelaar

Functie Programma Ontwikkelaar

Binnen de functie van Programma Ontwikkelaar word je opgeleid tot generalist, waarbinnen we zoveel mogelijk rekening houden met jouw kwaliteiten, interesses en ervaring. Zowel via on-the-job-learning, als coaching en trainingen maak je een snelle persoonlijke en professionele groei door. Afhankelijk van jouw persoonlijke ontwikkeling en capaciteit is het mogelijk om na een paar jaar intern door te stromen naar de functie Associate. Hieronder staat een aantal ervaringsverhalen van twee voormalig Programma Ontwikkelaars.

 

Tips voor de uitwerking van jouw idee

Zoals je hebt gelezen in de sollicitatieprocedure bestaat de eerste selectie uit een drietal onderdelen. Eén daarvan is het uitwerken van een innovatief idee. Dit kan van alles zijn, van een essay tot een vlog. We kunnen ons voorstellen dat dit een uitdaging is. Daarom hebben wij een aantal tips opgesteld om je verder te helpen!

Tips voor het uitwerken van een goed idee

Download de tips!

Ervaringen van Stephanie en Samir

Stephanie van Sprang - Associate

''In 2018 ben ik begonnen bij Stichting De Verre Bergen als Programma Ontwikkelaar. Als Programma Ontwikkelaar startte ik één programma in ontwikkeling samen met een Associate en Programma manager. Ik werd betrokken bij alle aspecten van de ontwikkeling van een nieuw programma. Van de eerste deskresearch tot gesprekken met experts en de beoogde doelgroep. Van bezoek aan vergelijkbare programma’s tot het uittekenen van het financiële plaatje en de praktische uitvoerbaarheid van het programma. Wekelijks bespreken we als team de voortgang. Door te starten op één programma kon ik SDVB en de manier van werken op mijn eigen tempo leren kennen. Er is altijd veel oog voor mijn ontwikkeling, onder andere via maandelijkse mentorgesprekken. Daarnaast is er een trainingstraject met de andere Programma Ontwikkelaars en Associates over persoonlijke kracht, leiderschap en communicatie. Inmiddels ben ik doorgegroeid naar Associate''
Samir Azrioual - Associate

''Na mijn studie wilde ik werken voor een onafhankelijke partij die zich met een zakelijke bril inzet voor het belang van de stad waar ik ben opgegroeid: Rotterdam. Bij SDVB heb ik een plek gevonden waar mijn enthousiaste en kritische houding goed tot zijn recht komt. Ik ben gestart als Programma Ontwikkelaar en heb een rol gespeeld bij de (door)ontwikkeling van verschillende programma’s. Om tot een goed programma te komen, is het belangrijk om de ‘big picture’ goed te begrijpen. Als Programma Ontwikkelaar doe je dat door gesprekken te voeren met stakeholders en ervaringsdeskundigen, door datasets te analyseren en door ideeën uit te werken tot een uitvoerbaar programma. Op dit moment werk ik als Associate mee aan het ondersteunen en verbeteren van een aantal lopende programma’s van SDVB. Ik ben een schakel tussen de programma’s en onze organisatie. Voor mijn werk is het belangrijk dat ik situaties van verschillende kanten kan benaderen en kan uitleggen aan mensen. Ik zie het snelle schakelen tussen verschillende personen en taken als één van de leukste en meest uitdagende aspecten van mijn werk. Daarnaast geniet ik van de vrijheid die ik in mijn rol heb. Ik stem met mijn leidinggevende af waar de prioriteiten voor de komende periode liggen, en richt mijn aandacht daar op. Dat betekent dat ik soms een week heb waarbij ik alleen maar onderzoek doe, of mij juist volledig richt op een specifieke verandering binnen een van de programma’s. Binnen ons werk is er altijd een focus op leren en je ontwikkeling. Zo hebben we een gezamenlijk trainingstraject, besteden we tijd aan intervisie-bijeenkomsten, en kan je altijd rekenen op de professionele support van je collega’s.''